شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ منظورت از کنايه زدن چيست خوبِ من؟ گاهي کمي ملاحظه بد نيست خوبِ من! محمّد عابديني #به_وقت_شعر
ساعت ویکتوریا
محمد_عابديني
رتبه 10
187 برگزیده
3323 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top