شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ منظورت از کنايه زدن چيست خوبِ من؟ گاهي کمي ملاحظه بد نيست خوبِ من! محمّد عابديني #به_وقت_شعر
ساعت دماسنج
محمد_عابديني
رتبه 10
187 برگزیده
3320 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top