شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ دفاع از برجامِ بدفرجام تا حالا (حداقل در ظاهر) لايه هاي سياسي و فني و اقتصادي و ديپلماتيک داشت ولي به نظر مي رسه با افتضاحات پي در پي اخير پافشاري بر اين سندِ نيمه سوخته ديگه داره وارد لايه ي جديدِ روانپزشکي باليني ميشه!
ساعت ویکتوریا
*محمد عابديني*
10 امتیاز
173 برگزیده
5112 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top