شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ دفاع از برجامِ بدفرجام تا حالا (حداقل در ظاهر) لايه هاي سياسي و فني و اقتصادي و ديپلماتيک داشت ولي به نظر مي رسه با افتضاحات پي در پي اخير پافشاري بر اين سندِ نيمه سوخته ديگه داره وارد لايه ي جديدِ روانپزشکي باليني ميشه!
تسبیح دیجیتال
*محمد عابديني*
10 امتیاز
178 برگزیده
5146 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top