سیب خیال

و من اما آرام

و  مــنـ  امــا  بــی تــابــــ

چــشــمـ  در  پــیــچ  و  خــم  راهـ  بــیــابــانـ  دارمـ

تــا  بــبــیــنــمـ  کــهـ  بــهــار

چــهـ  زمــانــی  خــبــر  از  بــاغــچــهـ هــا  مــی ـگــیــرد


این شعر کوتاه و ناشیانه و ناقابل رو سال گذشته به درخواستیک از بزرگواران به صورت فی البداهه نوشتم و تقدیم کردم
ولی بعد ها دیدم توی وب پر شذه و بار ها پیامکش هم برای خودم اومد!
لذا فکر کردم بهتر باشه توی وبلاگم هم ثبتش کنم تبسم
میلاد مسعود بقیة الله العظم رو به همه ی میهمانان عزیز سیب خیال تبریک می گم

با سلام ای آقا
 شبتان مهتابی
 روز میلاد شما در پیش است
 عرض تبریک آقا
 و کمی بیتابی
 چشم عالم به دقایق نگران خواهد شد!
 کوچه ها منتظرند
 دشت ها حوصله ی سبزه ندارند دگر
 پس چرا دیر آقا؟!
 ای نفس ها به فدای کف نعلین شما!
 اندکی تند قدم بردارید!

محمد عابدینی 1390