نذر حضرت باقر ع

با بغض و حزن و گریه ی وافر نوشته ام
از روضـه های مـبـهم شـاعـر نوشته ام

جـایی میان دفتر اشـعار اهـل بـیت (ع)
این را برای حضرت بـاقـر (ع) نوشته ام

محمدعابدینی
1391/8/1

 


برچسب ها : شعر  , دوبیتی  , حضرت باقر  ,