شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اين جا سفره ي معرفت و شناخت به پهناي همه ي تشنگي ما گسترده است ... اين جا قرار است باران اهل بيت ببارد ... باران سخن هاي آسماني ... اين جا قرار است ريسمان محکم امداد الهي آويخته شود ... بفرماييد لقمه اي نور ميل بفرماييد .

پيام‌هاي اتاق

درب کنسرو بازکن برقی
+ ـمـن شـغـلـتـهـ عـبـادة الله عـن مـسـئـلـتـهـ اعـطـاهـ الله افـضـل مـا يـعـطـي السـائـلـيـن ... اين را ـپـيـامـبـر خـدا ـفرمود هر کسـ که ـعبادت خـداونـد او را مشغول ـکند و به ـهمين سبب از درخواست ـکردن باز بماند ـخـداونـد بهتر از آن چه به ـدرخواست ـکنندگان مي ـبخشد به او ـخواهد بخشيد ... بحار - 93 - 342
+ کـــــ.....ـــــل و انـتــ تــشــتــهــي و امـــــ.....ـــــســکــ و انـتــ تــشــتــهــي ... اين را پيامبر خدا فرمود بــخــور زمـانـي کـه مـيـل بـه خـوردن داري و دسـتــ از غـذا بــکــشـ زمـانـي کـه هـنـوز مـيـل بـه خـوردن داري ... بحار - 62 - 290
ساعت ویکتوریا
گروه عاشقانه هاي اهل بيت
vertical_align_top