خط خودکاری

این بار هم شکست دلم زیر پای تو
بشکن ولی شکستن دل افتخار نیست

خط: سید احمد حسینیان
شعر: محمد عابدینی


برچسب ها : هنر  , خوشنوشت  , خط خودکاری  ,