خط خودکاری


دلبسته مویی شده ام، سرنخ این عشق
در خرمن گیسوی تو پیدا شدنی نیست

 

محمد عابدینی


برچسب ها : هنر  , خوشنوشت  , خط خودکاری  ,