پارسي نامه
مجله الکترونيکي اعضاي پارسي بلاگ
مطالب اين مجله توسط دبيران منتخب از بين وبلاگ نويسان پارسی بلاگ، برگزيده مي شود

  ابوالمهدي(عج)
كبوتر دل ما باز هم هوايي شد/بيخودي بخود آمد سپس خدايي شد/رسيد مژده كه ميلاد عسكري (ع) آمد/به شوق ديدن دلدار سامرايي شد/هزار شكر كه مثل تو رهبري دارم/ميان لشكر دين چون تو افسري دارم/اگر كه آرزوي جنت است در سر من/هواي خوردن انگور عسكري دارم/شيعه از روز ازل مولا و رهبر داشته.
  الهي به پاي هم پير بشويد!
بهتر است براي عروس و دامادها دعا کنيم:«الهي به پاي هم پير و خوشبخت بشويد!» اين دعا «خوشبختي» را در کنار «باهم بودن» و «طول عمر» را در کنار «شادکامي» مي خواهد و ما را وامي دارد براي تحقق آرزوهامان آموزش ببينيم و آموزش بدهيم.
  دکل باز!
دکل بازان ايران را بگوييد/ مبارک اختلاس و پولشويي/ جهاني گر به زير اخيه گيرند/ نخواهد شد شما را بازجويي/ *** شود حبس ابد ناچار اين جا/ کسي گر شاخ کل دزديده باشد/ ولي يک جو نبيند از کس آزار/ اگر رندي دکل دزديده باشد/ *** نود درصد به زير خطّ فقرند/ در اين کشور که مالش هست بسيار /ولي بر خطّ ثروت مي
  شهيدِ سامرا
همچو ابر بهار مي گريم در عزاي شهيد سامرا/روز و شب زار زار مي گريم از براي شهيد سامرا/دست غم مي زنم به سر زغمش تا كه جانم ز تن برون آيد/جان چه باشد كه عالم هستي به فداي شهيد سامرا/همه دارايي دوعالم را داده بر من خداي بي همتا/چون كه افتاده بر سرم سايه از لواي شهيد سامرا.
  روزگارِ تحريم
«تحريم» اگر کمر شکن نيست/تأثيرگذارِ مرد و زن نيست/پس اين همه فقر و فاقه از چيست؟/ادعيّه ي بي افاقه از چيست؟/هر جا که نظر کني گراني/آورده هجوم ناگهاني/با بخت سياه اسير حقر است/اين قوم که زير خطِّ فقر است/يارب! نظر عنايتي کن/از مردم ما حمايتي کن/بفرست به ما چو قوم موسي/با طرح جديد «من و سلوي»!
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003