شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ پسرم (6 ساله) : بابا من بزرگ شدم ميخوام نجّار شم تا اون وقت اگه شما هنوز زنده بوديد ميز و صندلياتون رو تعمير کنم! من (براي تلنگر) : اگررررر زنده بودم؟؟؟ پسرم: نه خب. اگر فوت کرده بوديد هم تعمير ميکنم! . خب تو که ميخواي در هر صورت تعمير کني مگه مرض داري پاي فوت منو ميکشي وسط؟؟؟ ????
2-FDAN
:D
:) اين" انما انت مذکر " تون هست استاد مگر بد است؟
نه واقعنم عاليه :)
ساعت دماسنج
محمد_عابديني
رتبه 10
187 برگزیده
3323 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top