شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ مي دوني خشک بري خيس برگردي يعني چي؟ #سفير_انگليس
يني سفير انگليس:D
#مرگ_بر_انگليس
مرگ بر انگليس
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} :D
خدا يوقت خشک و ترشون رو با هم بسوزونه چييي ميشه:D
واقعا نمي دونم يعني چي؟
مرگ بر انگليس
mp3 player شوکر
محمد_عابديني
رتبه 10
187 برگزیده
3320 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top