شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ مي دوني خشک بري خيس برگردي يعني چي؟ #سفير_انگليس
يني سفير انگليس:D
#مرگ_بر_انگليس
مرگ بر انگليس
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} :D
خدا يوقت خشک و ترشون رو با هم بسوزونه چييي ميشه:D
واقعا نمي دونم يعني چي؟
مرگ بر انگليس
درب کنسرو بازکن برقی
محمد_عابديني
رتبه 10
187 برگزیده
3323 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top