شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ تنها تويي که حرف مرا درک مي‌کني اما تو هم چه ساده مرا ترک مي‌‌کني محمد عابديني
زيبا(:
هما بانو
بسيار زيبا .... :) حاج آقا حلال مي کنيد من از اين بيت شما در يکي از پست هام استفاده کنم ؟
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} اختيار داريد
هما بانو
{a h=mabedini} محمد عابديني {/a} مچکرم ...
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} البته الانم داريد از دور ميبنيد :)
هما بانو
:)
اينم ازبخت بد ماس
تسبیح دیجیتال
*محمد عابديني*
10 امتیاز
173 برگزیده
5112 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top