شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ تنها تويي که حرف مرا درک مي‌کني اما تو هم چه ساده مرا ترک مي‌‌کني محمد عابديني
زيبا(:
هما بانو
بسيار زيبا .... :) حاج آقا حلال مي کنيد من از اين بيت شما در يکي از پست هام استفاده کنم ؟
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} اختيار داريد
هما بانو
{a h=mabedini} محمد عابديني {/a} مچکرم ...
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} البته الانم داريد از دور ميبنيد :)
هما بانو
:)
اينم ازبخت بد ماس
ساعت ویکتوریا
محمد_عابديني
رتبه 10
178 برگزیده
3300 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top