شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ سلام. نيمه شبتون به خير. صبح عازم مشهدم و اونجا دعاگوي همه ي عزيزان هستم
سلام ، خوشا به سعادتتون ... التماس دعا
سلام و التماس دعا
عليک السلام...التماس دعا داريم استاد عزيز...
سلام عليکم... خوش به سعادتتون... بسيار بسيار التماس دعا...
2-دست خط
سفر بخير..برسانيد سلام ما را
سلام حاج آقا .. خوش به سعادتتون .. سفرتون بخير و پر از برکت.. خيلي التماس دعا
سلام..سلام رسان ما خدمت امام الرئوف باشيد..خيلي دعامون کنيد...
سلام، التماس دعا... سفرتون بي خطر
سلام عليکم حاجي' زيارت قبول' خعلي دوعام کنين
سلام حاجي. التماس دعا
درب کنسرو بازکن برقی
*محمد عابديني*
10 امتیاز
173 برگزیده
5112 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top